Reklamacje

 1. Warunki gwarancji na Towary określają producenci towarów lub inni gwaranci w dołączanych do towaru dokumentach gwarancyjnych. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na właściwym dokumencie gwarancyjnym. 
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).
 3. Wady towarów (reklamacje) można składać między innymi z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie: - wymiana / reklamacja lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 4. W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
  1. nr faktury wystawionej w odniesieniu do towaru, którego dotyczy reklamacja. 
  2. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła. 
  3. czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji - przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy (koszt przesyłki zostaje zwrócony po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji) pod adresem: ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała (z dopiskiem „Sklep internetowy” ).
 6. Sprzedawca reklamację rozpatruje w terminie 14 dni od jej otrzymania w prawidłowej formie. W ramach reklamacji naprawiamy towar lub wymieniamy na nowy, natomiast jeśli nie ma takiej możliwości – dokonujemy zwrotu pieniędzy.

Więcej informacji można znaleźć w naszym Regulaminie Zakupów. Jeśli pojawiły się jakieś wątpliwości prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta:  sklep@befado.pl lub (33) 471 10 71