Dla akcjonariuszy

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 17.06.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Spółka Akcyjna - POBIERZ PDF
  2. Regulamin określający szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO” Spółka Akcyjna przy wykorzystaniu środków  komunikacji elektronicznej - POBIERZ PDF

Informacje wstępne:

Wspólnicy Spółki Bielskie Zakłady Obuwia „BEFADO" Sp. z o.o. podjęli decyzję o zmianie formy prowadzenia działalności gospodarczej podejmując uchwałę w przedmiocie przekształcenia Spółki, w spółkę akcyjną. Przekształcenie nastąpiło na podstawie odpowiedniego postanowienia wydanego przez Sad Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 2 stycznia 2020 r.

W świetle powyższego, pragniemy podkreślić, że z dniem wydania postanowienia, Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki przekształcanej zgodnie z treści dyspozycji art. 553 Kodeksu Spółek Handlowych, nie uległy zmianie nadane Spółce NIP oraz REGON.

W związku z powyższym wskazujemy aktualne na Dzień 3 stycznia 2020 r. dane Spółki:
Firma Spółki: BIELSKIE ZAKŁADY OBUWIA „BEFADO" S.A.
Adres Spółki: ul. Sempołowskiej 51, 43-300 Bielsko-Biała
NIP: 547-016-92-65
REGON: 000048716
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000819803
Kapitał zakładowy: 12.000.000,00 zł (w całości wpłacony)

Na firmowej stronie internetowej pod adresem: www.befado.pl/pomoc/dla-akcjonariuszy/ będą pojawiać się aktualne informacje związane z działaniami Spółki oraz komunikaty, które skierowane będą do akcjonariuszy.

Kontakt dla akcjonariuszy:

Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu
Aneta Dunaj
 
 dunaj@befado.pl
 (+48) 33 499 72 57